10. Sen Somatyczny

Nawiązuje do konkretnej części ciała, narządu, punktu w ciele lub fizjologi (wymioty, wypróżnianie, kaszel), które symbolizują mentalny bądź emocjonalny aspekt człowieka.

Sen Somatyczny dotyczy zapisów dziedziczonych pozagenowo (epigenetyka) po przodkach również tych nabytych w dzieciństwie bądź okresie prenatalnym, które są aktywowane obecną sytuacją lub wydarzeniami w życiu.

Sen Somatyczny może dotyczyć innej osoby, również w tej sytuacji będzie chodziło o nas. W tym przypadku jest pokazana geneza „problemu”. Taki sen oznacza uzdrowienie traumy, która miała swój początek w życiu osoby, która się przyśniła. Jeśli jest to osoba niespokrewniona to prawdopodobnie chodzi o zapis mający swój początek z innego „poprzedniego” wcielenia gdzie łączyła nas z tą osobą inna relacja niż obecnie. Może być to również zapis kolektywny dotyczący większej grupy ludzi.

Gdy w śnie umiera krewny lub osoba, którą znamy, razem z tym człowiekiem umierają aspekty, które „odziedziczyliśmy” po tych ludziach, negatywne programy. To nie ten człowiek umiera ale coś w nas co miało z nim związek i do tej pory było częścią nas. Za każdym razem może to być inny aspekt.

Wszystko co się dzieje w organizmie człowieka ma swoją przyczynę. Ciało fizyczne jest ostatnim widocznym etapem zmian, które mają swój początek w ciele energetycznym, mentalnym i/lub emocjonalnym człowieka.

 

 

 

Prześlij dalej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestShare on Tumblr