Ustalanie Kreacji


CZYM JEST KREACJA?

Kreacja jest zbiorem energii jakie tworzą nas każdego dnia. Patrząc na drugą osobę widzimy jej ciało fizyczne. Nie widzimy energii ale one są. Te energie określają nasz stan, pokazują z czym rezonujemy, jaka jest nasza najbardziej prawdopodobna przyszłość zgodnie z tym o czym mówi fizyka kwantowa, że obserwator (proces obserwacji) wpływa na obserwowany obiekt lub proces, zmieniając go. Akt obserwacji (uważam, że chodzi o interpretację a nie obserwację) za każdym razem “wychodzi” z  człowieka, który obserwuje, jest zatem jego wypadkową.

Człowiek rozpatrywany w kategorii energii, która jest podstawą każdego ciała fizycznego, będzie doświadczał takich zdarzeń w swoim życiu, które są wibracyjnie (energetycznie) najbardziej zbliżone do energii, z których on sam się składa.

Więcej o Kreacji


JAK USTALIĆ KREACJĘ?

Żeby ustalić kreacje lub odtworzyć sen nie koncentruje uwagi na sobie ale na „czymś” co jest w mojej przestrzeni. Wchodzę w tą perspektywę. Opanowanie umiejętności zmiany perspektyw (dopasowanie energetyczne) jest kluczowym w wielu technikach rozwijających świadomość i komunikację pozazmysłową. Ci, którzy potrafią to zrobić w stosunku do innych sytuacji, rzeczy, osób a nie tylko swoich snów są to ludzie, którzy dokonują tego co nazywamy czytaniem z kroniki Akaszy czyli sczytywaniem informacji, która jest wszechobecna. Sztuka polega na tym, żeby się do niej dostroić. Jesteśmy swoistym odbiornikiem radiowym i to jaką stację będziemy słyszeć zależy od tego do jakiej dostroimy swój odbiornik czyli w tym wypadku siebie. Potencjalnie mamy dostęp do takiego ogromu informacji, że większości z tego nawet nie potrzebujemy.

KS

USTALENIE KREACJI PRZED ZINTERPRETOWANIEM SNU

SK

USTALENIE KREACJI PO ZINTERPRETOWANIU SNU

Prześlij dalej
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePin on PinterestShare on Tumblr