Żaden symbol nie posiada odgórnie przypisanego znaczenia – przykład Swastyki.

Nie istnieje ani jeden symbol, który będzie miał przypisane odgórnie znaczenie.

Symbolika jest zawsze tworzona przez indywidualnego człowieka lub grupę ludzi poprzez różne okoliczności jakie towarzyszą powstawaniu zapisu. Co więcej, jeśli jakiś symbol posiada już swoją definicję to ona nie jest przypisana mu na zawsze. Symbolika jest żywa, plastyczna, zmienialna. Czasami zmiany dokonują się z dnia na dzień, z minuty na minutę. Oczywiście potrafią też trwać latami.


Bardzo fajnym przykładem jest swastyka.

Przez stulecia swastyka była symbolem bardzo pozytywnym. Kojarzono ją z obfitością, dobrostanem, szczęściem i przypisywano ją Bogu Słońce. Jej najstarszy wizerunek odkryto na kamieniu w Szwecji. Datuje się go na 12 tys. lat p.n.e. Według specjalistów oznaczał on nordycki znak Słońca. Symbol ten rozpowszechniony był na terenie Europy, Azji, obu Ameryk, w Afryce i w Australii. Zdobił artefakty największych i najbardziej rozwiniętych kultur jakie istniały.

Są dwie teorie dotyczące jej pochodzenia.

  • Pierwsza głosi, że swastyka oznacza tworzący/a powodzenie i jej nazwa wywodzi się z sanskryckiego słowa svasti.
  • Druga zakłada, że słowo to wywodzi się z języka prasłowiańskich run i oznacza przybyłe z nieba, dar niebios.

Hitler wykorzystał ten symbol w nadziei, że przyniesie on mu sławę szczęście i ogólną pomyślność. Nie rozumiał, że żaden symbol, żaden talizman, nie może przynieść szczęścia jeśli człowiek, który się nim posługuje nie ma tego szczęścia i dobra w sobie. To czego dokonał Adolf Hitler to przedefiniował piękny symbol na coś skrajnie negatywnego.

Od tamtego czasu swastyka w kolektywnym rozumieniu stała się symbolem największej podłości i wielkiego okrucieństwa.


Analizując przykład ze swastyką można wyprowadzić dwa podstawowe wnioski.

Pierwszy: człowiek „na bieżąco” i w zależności od tego kim sam jest, ustala za każdym razem znaczenie symbolu. Żaden symbol nie ma „wrodzonego” znaczenia.

Drugi: Każde znaczenie można zawsze przedefiniować.


Jaki związek ze snami ma historia ze swastyką?

Podstawowy związek jest taki, że sny są „pisane” symbolami, których znaczenie nie pochodzi z kosmosu czy jeszcze innego, mniej lub bardziej niedostępnego miejsca. Znaczenie każdego symbolu jaki wyśnimy, mówimy tu nie tylko o obrazach ale także dźwiękach, zapachach, słowach, przestrzeniach…zostało kiedyś zapisane przez umysł. Wszystko jest powiązane kompleksową siecią skojarzeń, emocji i znaczeń odciśniętych w naszej podświadomości.

Jeśli potrafimy rozpoznawać znaczenie snów i odpowiednio je interpretować to za każdym razem gdy uznamy, że jakaś definicja nam się nie podoba, nie jest dla nas korzystna, to mamy możliwość aby ją zmienić. Z całego serca polecam takie podejście bo wówczas cały świat i wszystko co się na niego składa zaczyna “pracować” na naszą korzyść.


Dlatego wybieram swastykę jako symbol szczęścia i dobrostanu. Wierzę, że czeka ją jeszcze świetlana przyszłość.

A ty co wybierasz?